Past Events

W dniu 12 maja 2023 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza przy wsparciu Biura Ekonomiczno-Handlowego oraz Biura Naukowo-Oświatowego Ambasady ChRL,  Związku Chińskich Studentów i Naukowców w Polsce oraz polskich uczelni wyższych zorganizowała Targi pracy dla chińskich firm działających w Polsce…
30 marca 2023 roku Polsko Chińska Główna Izba Gospodarcza wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) zorganizowały spotkanie w którym udział wzięli eksperci z PAIH. W dialogu wzięło udział ponad 60 osób z 25 firm członkowskich naszej Izby.
02.03.2023 Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza we współpracy z EY zorganizowała pierwsze spotkanie z serii seminariów gospodarczych w 2023 roku. Podczas wydarzenia omówione były tematy: „Nowe regulacje dotyczące prawa pracy i pobytu cudzoziemców oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstw”…
17 listopada 2022 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii trzeci dialog ministerialny, zapraszając Wiceministra Rozwoju i Technologii Grzegorza Piechowiaka do dyskusji z chińskimi firmami działającymi w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział…
22 października 2022 r. odbyły się pierwsze zawody w badmintona o Puchar SinoCham dla firm członkowskich. W zawodach wzięło udział ponad 40 zawodników reprezętujących takie firmy jak: Huawei, Banko of China, Air China, TCL, ZTE, China Construction Bank, Pinggao Group oraz Mindray Medical. Podczas…
W dniach 13-14 września pod przewodnictwem radcy ministra Xu Xiaofenga z Biura Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Chin w Polsce oraz Hu Xinyuana, prezesa Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza zorganizowała wyjazd delegacji do województwa Wielkopolskiego. W czasie…
W dniu 15 czerwca 2022 r. Polsko Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała Walne Zgromadzenie firm członkowskich. Wzięło w nim udział ponad 60 przedstawicieli z 40 firm członkowskich. Wybrany został nowy zarząd wraz z nowym Prezesem Zarządu Izby.
29 listopada 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza we współpracy z Kancelarią Noer oraz Drees&Sommer zorganizowała seminarium online „Analiza polskich inwestycji typu greenfield”, Swoje wystąpienia wygłosili eksperci z dwóch firm doradczych z zakresu inwestycji typu greenfield w Polsce…
5 listopada 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie na temat „Zarządzania międzynarodowymi zespołami w przedsiębiorstwach finansowanych z Chin”. Pani Tian Binbin podzieliła się doświadczeniami w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami roboczymi z branż takich jak…
20 października 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie online pomiędzy przedsiębiorstwami a Samorządem m.st. Warszawy, zapraszając specjalistów ds. inwestycji m.st. Warszawy w celu wyjaśnienia polityki inwestycyjnej Warszawy i możliwości przyciągnięcia inwestycji…