Past Events

W dniach 13-14 września pod przewodnictwem radcy ministra Xu Xiaofenga z Biura Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Chin w Polsce oraz Hu Xinyuana, prezesa Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza zorganizowała wyjazd delegacji do województwa Wielkopolskiego. W czasie…
W dniu 15 czerwca 2022 r. Polsko Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała Walne Zgromadzenie firm członkowskich. Wzięło w nim udział ponad 60 przedstawicieli z 40 firm członkowskich. Wybrany został nowy zarząd wraz z nowym Prezesem Zarządu Izby.
29 listopada 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza we współpracy z Kancelarią Noer oraz Drees&Sommer zorganizowała seminarium online „Analiza polskich inwestycji typu greenfield”, Swoje wystąpienia wygłosili eksperci z dwóch firm doradczych z zakresu inwestycji typu greenfield w Polsce…
5 listopada 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie na temat „Zarządzania międzynarodowymi zespołami w przedsiębiorstwach finansowanych z Chin”. Pani Tian Binbin podzieliła się doświadczeniami w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami roboczymi z branż takich jak…
20 października 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie online pomiędzy przedsiębiorstwami a Samorządem m.st. Warszawy, zapraszając specjalistów ds. inwestycji m.st. Warszawy w celu wyjaśnienia polityki inwestycyjnej Warszawy i możliwości przyciągnięcia inwestycji…
9 września 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza wraz z Przedstawicielstwem CCPIT w Polsce, oraz z firmami Allegro i MBB Logistics zorganizowały spotkanie online dla chińskich firm eksportowych. W seminarium szkoleniowym wzięli udział eksperci z Allegro i MBB, w celu wyjaśnienia…
23 czerwca 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała w formie online Walne Zgromadzenie członków Izby. W spotkaniu wziął udział i wygłosił przemówienie Xu Xiaofeng, Radca Handlowy Ambasady ChRLw Polsce. W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele 40 firm członkowskich. W…
26 kwietnia 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizowały spotkanie online podczas którego wyjaśnione zostały preferencyjne zasady inwestowania w Polsce. W konferencji wzięło udział ponad 50 przedstawicieli biznesu z Chin i Polski, obejmujących…
6 kwietnia 2021 roku Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zorganizowały spotkanie online przedsiębiorstw z wiceministrem Robertem Tomankiem. W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli ponad 50 chińskich firm z Polski i Chin, obejmujących…
3 marca 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza oraz Kancelaria DZP zorganizowały spotkanie online na temat „Analiza nowego polskiego prawa zamówień publicznych". Wzięło w nim udział ponad 40 przedstawicieli firm chińskich oraz polskich i zagranicy z branż infrastrukturalnej,…