O Nas

Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza, zwana dalej SinoCham, jest dwustronną organizacją powołaną niezależnie przez podmioty gospodarcze działąjące w Polsce. Reprezentuje interesy handlowe członków w niej stowarzyszonych, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Do głównych celów SinoCham należy:

  • Promocja i rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Chinami
  • Ochrona prawna firm członkowskich
  • Stworzenie platformy do kontaktów biznesu z rządem
  • Zachęcanie firm członkowskich do działania zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu

Najważniejszym organem decyzyjnym Izby jest Walne Zgromadzenie Członków. Zarząd, który zarządza kierunkiem pracy, jest prawnym przedstawicielem SinoCham. Sekretariat jest codziennym organem operacyjnym SinoCham, wykonującym uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu oraz odpowiada za komunikację i koordynację między Zarządem a firmami członkowskimi. Obecny Zarząd Izby składa się z przedstawicieli siedmiu chińskich przedsiębiorstw, a sekretariat znajduje się w biurze przedstawicielstwa Chińskiej Rady ds. Promocji Handlu Międzynarodowego (CCPIT) w Polsce.