Zarząd

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Zhang Jie

I Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu