Seminarium Gospodarcze SinoCham „Dotacje rządowe dla firm”, „Wynajem fabryk i biur w Polsce”, „Obowiązki zarządców w firmach z o.o.”

22 marca 2024 r. w ramach cyklu wydarzeń „Seminarium Gospodarcze SinoCham” we współpracy z kancelarią NOERR zorganizowaliśmy spotkanie podczas którego zostały przedstawione tematy: „Proces ubiegania się o dotacje rządowe w Polsce”, „Zagadnienia prawne wynajmu fabryk i biur w Polsce” oraz „Prawne obowiązki i obowiązki dyrektorów wykonawczych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością”. Tematy te zostały omówione z perspektywy zawodowej, a na koniec udzielono odpowiedzi na pytania zebranych uczestników.

Pan Paweł Żelich, partner Kancelarii NOERR i szef jej warszawskiego oddziału, przedstawił uczestnikom tematy wystąpień i ekspertów, a także przywitał wszystkich uczestników.

Pierwszy temat „Prawne obowiązki i obowiązki dyrektorów wykonawczych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością” przedstawił Pan Krzysztof Banaszek, który szczegółowo omówił wymogi i regulacje dotyczące zarządzania w polskim prawie.

Następnie Pan Bartosz Ostrowski przedstawił „Zagadnienia prawne wynajmu fabryk i biur w Polsce” Wychodząc od analizy obecnego ogólnego otoczenia gospodarczego w Polsce, wskazał na powszechne problemy i niejasności związane z wynajmem fabryk i biur na rynku polskim.

Trzeci temat  „Proces ubiegania się o dotacje rządowe w Polsce” omówiony był przez Pana Macieja Gorgola. Przedstawił on polską politykę dotacyjną i proces aplikowania oraz dodał, że UE potwierdziła odmrożenie funduszy unijnych dla Polski. Przedstawił także obszary, na których rząd będzie się koncentrować i na które może udzielać dotacji.

Podczas sesji Q&A eksperci Kancelarii NOERR szczegółowo odpowiedzieli na wszystkie pyatnia zgromadzonych uczestników.