Dialog SinoCham z Ministerstwem Rozwoju i Technologii

28 marca 2024 r. Polsko-Chińska  Główna Izba Gospodarcza zorganizowała dialog polityczno-biznesowy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT). W wydarzeniu uczestniczyli Sekretarz Stanu w MRiT, Pan Jacek Tomczak, Xu Xiaofeng, Radca Minister w Biurze Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Chin w Polsce, Hu Xinyuan, Prezes SinoCham, członkowie zarządu Izby, Pan Marcin Fabianowicz, dyrektor, Centrum Inwestycji Strategicznych PAIH, oraz inni przedstawiciele Ministerstwa a także firm członkowskich naszej Izby.  

Prezes Hu Xinyuan podkreślił w swoim przemówieniu powitalnym, że rozwój SinoCham w Polsce jest nierozerwalnie związany z silnym wsparciem polskich departamentów rządowych i Ambasady Chin. Coroczny dialog ministerialny prowadzony z Ministerstwem Rozwoju i Technologii stał się ważnym punktem w kalendarzu działań naszej Izby. Dodał, że SinoCham w dalszym ciągu będzie budować pomost w komunikacji politycznej i biznesowej, zwiększać zaufanie i rozwiewać wątpliwości oraz promować dwustronne stosunki gospodarcze i handlowe między Polską a Chinami.

Minister Tomczak powiedział, że Chiny, jako druga co do wielkości gospodarka świata, odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju światowego handlu i wzrostu gospodarczego. Dodał, że Polska zawsze uważała Chiny za ważnego partnera i wyraża chęć dalszego zacieśniania współpracy między dwiema stronami w dziedzinie gospodarki i handlu. Podkreślił, że w 2024 roku przypada 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską. W związku z tym Polska wyraża chęć dalszego wspierania inicjatywy „Jeden pas i jeden szlak” oraz pogłębiania mechanizmu współpracy Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia. Wskazał, że współpraca między krajami może się rozwijać wielotorowo, lecz podkreślił wagę takich branż jak infrastruktura, budownictwo, logistyka transportu oraz zielona energia. Na koniec swojego przemówienia dodał, że Polski rząd zapewni chińskim firmom odpowiednie warunki polityczne i gospodarcze, aby inwestowały w Polsce, a także zachęci większą liczbę polskich firm do aktywnego udziału w chińskim rynku.

Ponad 70 przedstawicieli z prawie 40 firm członkowskich, w tym z branży nowej energii, produkcji maszyn, zaawansowanych technologii, sprzętu medycznego i budowy infrastruktury, wzięło udział w dialogu i omawiało budzące obawy kwestie, takie jak współpraca dwustronna, polityka handlowa, otoczenie inwestycyjne i dostęp do rynku. Minister Tomczak odpowiedział na wszystkie pytania zadane w sesji Q&A

Wydarzenie to było pierwszym dialogiem polityczno-biznesowym na wysokim szczeblu prowadzonym przez SinoCham po utworzeniu nowego polskiego rządu, co pomogło chińskim przedsiębiorstwom zrozumieć kierunek współpracy zagranicznej oraz politykę inwestycyjną i handlową Polski.