Liu Hongxing

Liu Hongxing

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor generalny ICBC Polska

Pan LIU Hongxing posiada tytuł magistra finansów z Xi'an Jiaotong University oraz tytuł licencjata ekonomii inwestycyjnej z Shanxi University of Finance & Economics. Po ukończeniu studiów dołączył do Industrial and Commercial Bank of China (zwanego dalej ICBC) gdzie pełnił różne funkcje kierownicze w ICBC oddział w Pekinie i ICBC Kanada. Pan LIU od sierpnia 2002 do stycznia 2006 pracował  w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Aktywów w ICBC oddział w Pekinie. Od stycznia 2006 do października 2009 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego w Departamencie Zarządzania Kredytami Osobistymi w ICBC oddział w Pekinie. Od października 2009 do lipca 2012 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego ICBC oddział w Pekinie, pododdział Miyun. Od lipca 2012 do sierpnia 2013 brał udział w ICBC Global Management Development Programme oraz studiował na Stern School of Business w Nowym Jorku. Od sierpnia 2013 do listopada 2014 pełnił funkcję dyrektora generalnego ICBC oddział w Pekinie w Podkomisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Technologicznego. Od listopada 2014 do marca 2019 pełnił funkcję starszego wiceprezesa ICBC Kanada, a od 30 kwietnia 2019 lat jest dyrektorem generalnym ICBC Polska.
Po przybyciu do Warszawy LIU aktywnie uczestniczy w działaniach Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej i został wybrany na przewodniczącego 14 marca 2019 roku.