Hu Xinyuan

Hu Xinyuan

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny Bank of China (Luxemburg) S.A. Polska.

Od czerwca 2011 do marca 2020 Pan Xinyuan Hu pracował w oddziale Bank of China we Frankfurcie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Generalnego. Do Centrali Bank of China Pan Xinyuan Hu dołączył w październiku 2002 i wówczas pełnił funkcję kierownika Działu Rozrachunki i Płatności. Pan Xinyuan Hu pracuje w Bank of China od wielu lat, zatem zdobył bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów, inwestycji oraz biznesu międzynarodowego.

Pan Xinyuan Hu ukończył studia licencjackie w dziedzinie finansów na China Institute of Finance w Pekinie. W późniejszych latach uzyskał tytuł magistra z zarządzania biznesem (MBA) nadany przez prestiżową uczelnię Tsinghua w Pekinine.