Wizyta SinoCham w województwie Wielkopolskim

W dniach 13-14 września pod przewodnictwem radcy ministra Xu Xiaofenga z Biura Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Chin w Polsce oraz Hu Xinyuana, prezesa Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza zorganizowała wyjazd delegacji do województwa Wielkopolskiego. W czasie wizyty odbyły się spotkania w Urzędzie Marszałkowskim woj. Wielkopolskiego oraz Urzędzie Miasta Poznań, w celu zapoznania się z lokalną polityką inwestycyjną i handlową, a także promowania współpracy z przedsiębiorstwami chińskimi. Ponadto w celu poznania lokalnych działań na rzecz rozwoju transportu kolejowego pomiędzy Chinami a Europą delegacja odwiedziła lokalne przedsiębiorstwa. W wizycie wzięło udział 30 przedstawicieli 14 firm z branż finansowej, logistycznej, transportowej i produkcyjnej.

 

W celu stworzenia platformy komunikacji pomiędzy firmami członkowskimi a władzami lokalnymi delegacja odbyła wizyty w jednostkach samorządowych

  1. Spotkanie z Wicemarszałkiem województwa Wielkopolskiego Jackiem Bogusławskim

Podczas spotkania liderzy delegacji przedstawili Polsko-Chińską Główną Izbę Gospodarczą, lokalną sytuację inwestycyjną chińskich przedsiębiorstw, a także napotykane problemy i trudności. Pan Marszałek Jacek Bogusławski stwierdził, że Wielkopolska cieszy się z chińskich inwestycji i jest bardzo zadowolona, ​​że ​​niektóre chińskie firmy wybrały Wielkopolskę jako miejsce docelowe swoich inwestycji. W związku z tym potwierdził, że władze lokalne są gotowe służyć pomocą i rozwiązywać ich problemy. Jednocześnie Jacek Bogusławski przedstawił konkretne sugestie dotyczące dalszej współpracy w przyszłości. W trakcie spotkania obie strony wyraziły chęć wspólnej organizacji wydarzenia w zakresie nowych energii w najbliższej przyszłości. W spotkaniu uczestniczył również Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Pan Andrzej Łyko.

  1. Spotkanie z Wiceprezydentem Poznania, Panem Jędrzejem Solarskim

Xu Xiaofeng, Radca Ekonomiczno-Handlowy z Ambasady Chin w Polsce oraz Hu Xinyuan, Prezes Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej, przedstawili Panu Prezydentowi chińskie firmy, które inwestują w okolicy wypełniając swoje obowiązki społeczne i sprzyjając rozwojowi lokalnemu. Wyrazili oni swoje oczekiwania na temat dalszego wsparcia chińskich inwestycji przez lokalne władze.

Następnie Pani Katja Ložina, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów w Poznaniu, przedstawiła politykę inwestycyjną miasta i możliwości biznesowe dla potencjalnych inwestorów.

 

W celu promocji przepływu towarów pomiędzy krajami, delegacja odwiedziła firmę logistyczną obsługującą połączenia kolejowe na linii Chiny-Europa oraz magazyny transgranicznego handlu ecommerce.

  1. Clip Group

Podczas wizyty delegacja SinoCham odwiedziła firmę Clip Group, jednego z ważnych elementów pociągu towarowego Chiny-Europa. Pani Agnieszka Hipś, Prezes Zarządu Clip Logistics Group, powitała delegację i opowiedziała o rozwoju grupy przy pomocy działania przy linii kolejowej łączącej Chiny z Europą. Przedstawiła także plany rozbudowy infrastruktury do obsługi powyższego połączenia, w celu zwiększenia przepustowości tego środka transportu.

Następnie w imieniu firm członkowskich swoje prezentacje przedstawiły firmy COSCO SHIPPING Group, Polbrok i Hikvision, poszukujący punktu współpracy z gospodarzem, firmą Clip Group.

Członkowie delegacji nawiązali kontakt z kierownictwem oraz zwiedzili park logistyczny. Nowoczesne metody zarządzania i funkcjonowania parku wywarły na delegacji głębokie wrażenie.

  1. MBB Logistics Group

Następnym punktem była wizyta w Słubicach przy granicy polsko-niemieckiej, gdzie zlokalizowana jest firma MBB Logistics Group. Członkowie delegacji zwiedzili park logistyczny i inteligentny magazyn oraz wysłuchali mowy powitalnej dyrektora generalnego Gao Song. Dyrektor Gao Song przedstawił swoje doświadczenia z budowy zagranicznych magazynów dla transgranicznego e-commerce. Korzystając z rozwoju platform handlu transgranicznego w Chinach, Grupa MBB szybko się rozwinęła w ostatnich latach i stała się jednym z głównych operatorów logistycznych w transgranicznym handlu e-commerce między Chinami a Europą. Firma wykorzystuje najnowsze technologie logistyczne oraz roboty do obsługi paczek w swoich magazynach, co znacznie poprawiło wydajność operacji logistycznych i ugruntowało dobry wizerunek chińskiej firmy w okolicy.

 

Wyjazd do województwa wielkopolskiego był pierwszym tego typu działaniem Izby po epidemii i spotkał się z szerokim wsparciem i aktywnym udziałem firm członkowskich. Dzięki temu firmy uczestniczące w delegacji pogłębiły zrozumienie struktury przemysłowej i otoczenia biznesowego województwa wielkopolskiego oraz nawiązały współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz lokalnymi przedsiębiorstwami.