Walne Zgromdzenie SinoCham 2022

W dniu 15 czerwca 2022 r. Polsko Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała Walne Zgromadzenie firm członkowskich. Wzięło w nim udział ponad 60 przedstawicieli z 40 firm członkowskich. Wybrany został nowy zarząd wraz z nowym Prezesem Zarządu Izby.

Podczas Walnego Zgromadzenia poza prezentacją raportu finansowego oraz rocznego raportu z działań Izby, wybrani zostali nowi członkowie Zarządu. Pan Hu Xinyuan, dyrektor generalny Oddziału Bank of China w Polsce, został wybrany na nowego Prezesa Zarządu, a pan Zhang Jie, dyrektor generalny Huawei Polska oraz pana Shen Huayu, dyrektor generalny China Construction Bank Oddział w Warszawie, zostali wybrani jako nowi członkowie Zarządu. Podczas spotkania uchwalono także uchwałę mówiącą iż każdy członek zarządu poza Prezesem, będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby. Walnemu zgromadzeniu i późniejszej gali przewodniczył pan Guo Peidong, Sekretarz Generalny SinoCham i dyrektor Oddziału CCPIT w Polsce.

Podczas inauguracji gali nowy prezes Hu Xinyuan przedstawił uczestnikom nowych członków zarządu i wygłosił swoje przemówienie powitalne dla zgromadzonych gości.

Prezes Hu Xinyuan podsumował, że obecnie Polsko-Chińska Izba Gospodarcza zrzesza łącznie 51 firm członkowskich, z różnych dziedzin, takich jak high-tech, logistyka, komunikacja, produkcja maszyn i finanse. Dodał, iż na podstawie podsumowania dotychczasowych prac SinoCham będzie nadal realizować swoje cele, do których należy m.in.: służba przedsiębiorstwom, promocja korzyści dla społeczności lokalnych, zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego otoczenia biznesowego oraz ochrona interesów przedsiębiorstw członkowskich. Poprzez realizację powyższych celów, Izba w dalszym ciągu będzie działać na rzecz rozwoju gospodarczego Polski i dobrobytu jej obywateli oraz dla rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych między Polską a Chinami.

Następnie swoje przemówienie wygłosił pan Xu Xiaofeng, Radca Ministra Gospodarki i Handlu Ambasady Chin w Polsce, który w imieniu Ambasady Chin w Polsce i Ambasadora Sun Linjiang pogratulował Izbie jej osiągnięć oraz wyboru nowych członków Zarządu. Stwierdził, że gala Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej była pierwszym wydarzeniem offline od czasu rozpoczęcia epidemii, w którym udział wzięli przedstawiciele Ambasady ChRL w Polsce. Podkreślił, że w trakcie wydarzenia zebrali się ludzie z wielu środowisk politycznych i biznesowych, którzy wykazali entuzjazm i potwierdzili żywotność chińsko-polskiej współpracy gospodarczej i handlowej.

Radca Xu Xiaofeng dodał także, że w obliczu burzliwej sytuacji międzynarodowej stosunki chińsko-polskie nadal utrzymują stabilny rozwój. Gospodarka chińska w dalszym ciągu daje impuls do wzrostu gospodarce światowej w obliczu trudności, a Chiny i Polska mają szerokie perspektywy pogłębienia i rozwoju współpracy gospodarczej i handlowej. Dodał, iż ma nadzieję, że SinoCham pod przewodnictwem nowego Zarządu będzie dalej odgrywać swoją ważną rolę jako platforma komunikacji między rządem a biznesem, służyć przedsiębiorstwom członkowskim oraz będzie pomostem dla ciągłego pogłębiania współpracy chińskich i polskich przedsiębiorstw.

Następnie swoje przemówienia wygłosili, Pan Aleksander Siemaszko, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Pan Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą w Krajowej Izbie Gospodarczej .

Polskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Krajowa Izba Gospodarcza od początku istnienia Izby wspierają nasze działania i wysoko oceniają pracę SinoCham w Polsce.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie było pierwszym wydarzeniem offline zorganizowanym przez Polsko-Chińską Główną Izbę Gospodarczą na tak dużą skalę od czasu wybuchu epidemii. Cieszyło się dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem uczestników. Łącznie wzięło udział ponad 120 osób z Chin oraz z Polski reprezentujących środowiska zarówno polityczne jak i biznesowe.