Walne Zgromadzenie SinoCham 2023

W dniu 20 czerwca 2023 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej 2023. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli z ponad 40 firm członkowskich.

Na walnym zgromadzeniu Prezes Izby, Pan Hu Xinyuan przedstawił uczestnikom sprawozdanie z działań Izby w 2022 r. Następnie dyrektor generalny Guo Peidong złożył walnemu zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2022 r. Uczestnicy wybrali jednogłośnie nowego członka zarządu oraz Wiceprezesa, Pana Liu Xueqianga, dyrektora generalnego China Power Construction Poland.

Na koniec przedstawiciele firm członkowskich dyskutowali na temat długoterminowych planów, kierunku rozwoju oraz problemów w działaniu Izby.

Podczas oficjalnej gali, która rozpoczęła się po Walnym Zgromadzeniu firm członkowskich, Prezes Hu Xinyuan serdecznie powitał zgromadzonych gości, wśród których poza uczestnikami pierwszej części znalazły się organizacje oraz firmy partnerskie, z którymi SinoCham współpracuje.

Hu Xinyuan powiedział, że obecnie Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza zrzesza 68 firm członkowskich, z różnych branż, takich jak high-tech, logistyka, komunikacja, produkcja maszyn, nowa energia i finanse. W ostatnim roku do Izby dołączyło 17 nowych przedsiębiorstw. Wzrost ten odzwierciedla trend globalizacji gospodarczej, gdzie międzynarodowy podział pracy jest nadal dominującym trendem, a współpraca gospodarcza i handlowa Chiny-Polska i Chiny-UE w dalszym ciągu ma ogromny potencjał na rozwój. Prezes Hu zauważył także, że mimo to obecna sytuacja międzynarodowa jest skomplikowana i poważna, a pokojowy rozwój nadal jest nadrzędnym celem. Zapewnił, że Polsko-Chińska Izba Główna Gospodarcza będzie zaangażowana w promowanie obopólnie korzystnej współpracy handlowej między Chinami a Polską oraz Europą, a także zapewnienia stabilności łańcucha dostaw, gwarantując dobre podstawy i atmosferę współpracy między tymi regionami.

Następnie Pan Yao Dongye, Radca Polityczny Ambasady Chin w Polsce, wygłosił przemówienie w imieniu Ambasady Chin w Polsce i Ambasadora Sun Linjiang, pogratulował Izbie jej osiągnięć i podziękował Zarządowi za wkład w obopólnie korzystną współpracę między Chinami a Polską. Powiedział, że był bardzo zaszczycony zaproszeniem do udziału w Gali Sinocham. Zauważył, że podczas wydarzenia zebrali się ludzie z różnych środowisk politycznych i biznesowych, co pokazało entuzjazm i żywotność chińsko-polskiej współpracy gospodarczej i handlowej.

Radca Yao Dongye powiedział również, że stosunki chińsko-polskie nadal rozwijają się w pomimo złożonej sytuacji międzynarodowej. Chiny niezmiennie promują otwarcie na wysokim szczeblu i nadal zapewniają światu nowe możliwości poprzez modernizację w stylu chińskim. Dodał, że Chiny oraz Polska pogłębiają i rozszerzają współpracę gospodarczą i handlową na różnych polach.  Wyraził nadzieję, że Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza może dalej pełnić dobrą rolę jako platforma, komunikacji biznesu z rządem, służyć firmom członkowskim oraz stać się pomostem i łącznikiem dla ciągłego pogłębiania współpracy między chińskimi i polskimi firmami.

Z polskiej strony, swoje przemówienia wygłosili, Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Piotr Kamiński, Wiceprezes Pracodawców RP oraz Mariusz Rukat, Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą Województwa Mazowieckiego. W swoich wystąpieniach wysoko ocenili pracę Izby i wyrazili nadzieję, że polsko-chińska współpraca gospodarcza będzie się w dalszym ciągu rozwijać.

Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem wszystkich stron. W sumie wzięło w nim udział ponad 130 przedstawicieli przedsiębiorstw z Chin oraz Polski oraz polskich kręgów politycznych i biznesowych.