Walne zgromadzenie członków SinoCham w 2021

23 czerwca 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała w formie online Walne Zgromadzenie członków Izby. W spotkaniu wziął udział i wygłosił przemówienie Xu Xiaofeng, Radca Handlowy Ambasady ChRLw Polsce. W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele 40 firm członkowskich. W trakcie spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działań Izby przez Prezesa SinoCham, Pana Liu Hongxing oraz sprawozdanie finansowe sporządzonego przez Sekretarza Generalnego Pana Guo Peidong.

Radca Xu Xiaofeng powiedział w swoim przemówieniu, że Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza od początku swojego istnienia z entuzjazmem obsługuje chińskie firmy w Polsce oraz polskie firmy współpracujące z Chinami, zwłaszcza w obliczu poważnych wyzwań, jakie niesie epidemia trwająca od zeszłego roku. Działania firm członkowskich w tym okresie okazały się owocna i stały się platformą dla spójności, komunikacji politycznej i biznesowej oraz rozwoju usług. Radca przedstawił swoją nadzieję, że SinoCham nadal będzie pełniła swoją rolę jako platforma do komunikowania stosunków politycznych i biznesowych oraz obsługi firm członkowskich, ponadto dodał, iż ma nadzieję, że firmy członkowskie będą mocno wspierać pracę Izby, a poprzez wspólny wysiłek wszystkich, Izba stanie się ważnym miejscem dla chińskich przedsiębiorstw w Polsce oraz pomostem dla współpracy biznesowej pomiędzy Chinami a Polską.

Następnie Pan Liu Hongxing, prezes Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej, w imieniu zarządu złożył raport z prac w roku 2020 podsumowujący pracę wykonaną przez Izbę w minionym roku, mając nadzieję na przyszły rozwój Izby.

Guo Peidong, Sekretarz Generalny Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej, przedstawił na konferencji sprawozdanie finansowe za rok 2020 wyjaśniające szczegóły dochodów i wydatków Izby w minionym roku. Zebranie przegłosowało uchwalenie sprawozdania finansowego za rok 2020.

W końcowych uwagach Sekretarz Generalny Guo Peidong stwierdził, że SinoCham w nieco ponad rok od powstania na początku 2019 roku zetknęła się z epidemią, co stanowi ogromne wyzwanie dla pracy Izby. Obecna sytuacja międzynarodowa się zmienia , a Izba będzie aktywnie wykorzystywać zalety stworzonej przez siebie platformy, szukając możliwości w wyzwaniach, wprowadzając innowacje w metodach pracy, a także przezwyciężać skutki epidemii poprzez współpracę i wznieść pracę Izby na nowy poziom.