Targi Pracy SinoCham 2023

W dniu 12 maja 2023 r., Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza przy wsparciu Biura Ekonomiczno-Handlowego oraz Biura Naukowo-Oświatowego Ambasady ChRL,  Związku Chińskich Studentów i Naukowców w Polsce oraz polskich uczelni wyższych zorganizowała Targi pracy dla chińskich firm działających w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli 21 firm i ponad 80 aplikantów.

Wydarzenie otworzyła Pani Wu Jin, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa CCPiT w Polsce oraz Radca Yi Jun z Biura Naukowo-Oświatowego Ambasady Chin w Polsce. Radca w swoim przemówieniu podziękował wszystkim uczestnikom za współpracę i włożony w organizację i udział wysiłek. Wydarzenie to zacieśniło wymianę między przedsiębiorstwami a studentami, co ma ogromne znaczenie. Ponadto wyraził swoją nadzieję, że przedsiębiorstwa finansowane przez Chiny będą w stanie znaleźć odpowiednie talenty, a wszyscy utalentowani studenci znajdą idealną pracę.

Wydarzenie spotkało się z pozytywnym odzewem ze wszystkich stron. Atmosfera na miejscu zdarzenia była bardzo aktywna. Było to już drugie tego typu wydarzenie organizowane przez SinoCham.