Spotkanie SinoCham z Prezesem UOKiK

W dniu 30 października 2023 zorganizowaliśmy dialog biznesowy z Panem Tomaszem Chróstnym, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W spotkaniu wzięła udział także  Pani Martyna Derszniak-Noirjean, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej UOKiK. Zaproszeni goście wzięli udział w tym spotkaniu, aby porozmawiać osobiście z naszymi firmami członkowskimi i odpowiedzieć na ich pytania. W dialogu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli firm członkowskich SinoCham oraz Pan Xu Xiaofeng, Radca Minister Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Chin w Polsce.

Pan Guo Peidong, Dyrektor Generalny Izby oraz Dyrektor Przedstawicielstwa CCPIT w Polsce, przewodniczył dialogowi i wygłosił przemówienie otwierające, mówiąc, że w ostatnich latach liczba chińskich firm wchodzących na rynek Polski w dalszym ciągu się rozwija, przyczyniając się do rozwoju lokalnej gospodarki Polski i poprawy dobrobytu społeczności, ale zarazem wiele firm zmaga się z wyzwaniami w kwestii zgodności z polskim prawem. Polska Agencja Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jedną z autorytatywnych organizacji polskiego rządu w zakresie zgodności z prawem firm działających w Polsce. Dodał na koniec, że przedsiębiorstwa z Chin muszą przywiązywać dużą wagę do działalności biznesowej na polskim rynku.

Swoje wystąpienie Pan Prezes Chróstny, rozpoczął od przedstawienia własnych doświadczeń zawodowych oraz określił konkretne funkcje i zakres działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawiając polskie przepisy prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz powiązania między przepisami prawa polskiego i regulacjami UE wskazując na znaczenie pracy Urzędu dla postępowania korporacyjnego. Pan Chróstny pochwalił osiągnięcia Chin w rozwoju gospodarczym, a także dodał, że współpraca przedsiębiorstw obu krajów w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku” stale się zacieśnia. Następnie dodał, że ​​w ciągu najbliższych dwudziestu lat transformacja gospodarcza i rozwój Polski pod każdym względem będą nierozerwalnie związane z bliską współpracą z Chinami, a w zakresie współpracy inwestycyjnej i handlowej pomiędzy Chinami i Polską jest jeszcze szeroka przestrzeń do działania.

Prezes Chróstny wyraził także nadzieję, że w przyszłości obie organizacje będą mogły pomóc nawiązać bliski kontakt z chińskimi przedsiębiorstwami i unormować wymianę, co przyczyni się do pogłębienia współpracy gospodarczej między obydwoma krajami, a dialog ten otworzył pomost dla wzajemnej komunikacji w przyszłości.

Następnie odpowiedział naszym firmom członkowskim na pytania dotyczące tematów: „Zasady uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych w Polsce”, „Jak firmy powinny reagować na napotkane nieuczciwe traktowanie”, „Implementacja unijnych przepisów dotyczących subsydiów zagranicznych w Polsce i UE”, „Wyzwania dotyczące transgranicznej zgodności produktów na międzynarodowych platformach ecommerce”, „Zaległości płatnicze przedsiębiorstw i naruszenia opóźnień w płatnościach”, „Perspektywy rozwoju infrastruktury w Polsce” oraz „Propozycje biznesowe dla przedsiębiorstw finansowanych z Chin w zakresie eksploracji polskiego rynku”.