Spotkanie SinoCham z EY

02.03.2023 Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza we współpracy z EY zorganizowała pierwsze spotkanie z serii seminariów gospodarczych w 2023 roku. Podczas wydarzenia omówione były tematy: „Nowe regulacje dotyczące prawa pracy i pobytu cudzoziemców oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstw” oraz "Regulacje UE dotyczące cyberbezpieczeństwa i ich implikacje".

W wydarzeniu wzięło udział łącznie 19 przedstawicieli z 15 firm członkowskich Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej.

Seminarium rozpoczął Pan Guo Peidong, Dyrektor Generalny Izby swoim przemówieniem powitalnym, w którym stwierdził iż było to pierwsze oficjalne wydarzenie w Sekretariacie Izby po epidemii, o którym można powiedzieć, że ma „historyczne znaczenie”.

Następnie Pan Adam Brożek, Head of Corporate Development w EY przedstawił omawiane w trakcie spotkania tematy oraz specjalistów, którzy je omówią. Wyraził także przychylność swoją i całej firmy EY wobec wszystkich chińskich firm oraz szczerą chęć udzielenia im wszelkiej pomocy.

Pierwszy temat „Nowe regulacje dotyczące prawa pracy i pobytu cudzoziemców oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstw” przedstawił  Pan Rafał Rogala, Senior Manager w EY. Przybliżył obecną sytuację i nowe przepisy dotyczące zezwoleń na pobyt, a ponadto skupił się na specjalnych regulacjach dla osób różnych narodowości wprowadzonych po rozpoczęciu wojny rosyjsko-ukraińskiej, które przyniosły ogromne zmiany dla firm, które zamierzają zatrudniać lub zatrudniają zagranicznych pracowników niebędących Polakami.

Drugi temat "Regulacje UE dotyczące cyberbezpieczeństwa i ich implikacje" przedstawiła Pani Justyna Wilczyńska-Baraniak, Partner w EY. przedstawiła wyzwania, cele, zakres regulacji i nowe obowiązki w związku z planowanymi regulacjami w sektorze cyberbezpieczeństwa na poziomie UE. Dodała, także, że  chociaż ustawa o cyberbezpieczeństwie w Polsce nie została jeszcze wprowadzona, z pewnością będzie miała znaczny wpływ na firmy.

Na koniec przedstawiciele obecnych firm aktywnie zadawali pytania dotyczące trudności napotykanych przez firmy i dezorientacji uczestników w omawianych tematach.

Seminarium spotkało się z pozytywnym odezwem firm członkowskich, co daje nam impuls do kontynuowania serii spotkań gospodarczych z przedstawicielami think-tanków, ekspertów prawnych oraz talentów branżowych do wyjaśniani istotnych tematów dla działania przedsiębiorstw w Polsce.