Spotkanie online z przedstawicielami m. st. Warszawy

20 października 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie online pomiędzy przedsiębiorstwami a Samorządem m.st. Warszawy, zapraszając specjalistów ds. inwestycji m.st. Warszawy w celu wyjaśnienia polityki inwestycyjnej Warszawy i możliwości przyciągnięcia inwestycji zagranicznych. W spotkaniu wzięło udział około 50 przedstawicieli przedsiębiorstw i stowarzyszeń biznesowych z Chin oraz Polski.

Sekretarz Generalny Izby, Pan Guo Peidong, przewodniczył spotkaniu. W swoim przemówieniu otwierającym powiedział, że Warszawa jako stolica i centrum gospodarcze Polski zawsze była jednym z głównych przyczółków chińskich firm inwestujących w Polsce. Wyraził swoją nadzieję, że dzięki temu spotkaniu chińskie firmy będą mogły dowiedzieć się więcej na temat planów rozwoju gospodarczego, polityki w zakresie inwestycji zagranicznych, ochrony środowiska inwestycyjnego i innych kwestii pozwalających na dalszy rozwój współpracy.

Karolina Zdrodowska, Dyrektorka Koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego m.st. Warszawy przedstawiła zasoby ludzkie i działy Urzędu m.st. Warszawy, wyjaśniła funkcje wydziału inwestycji i usługi, które mogą być świadczone dla przedsiębiorstw. Ponadto opisała strategiczny projekt Warszawa 2030.

Następnie Piotr Paradowski, Naczelnik Wydziału Współpracy z Inwestorami m.st. Warszawy, przybliżył uczestniczącym firmom usługi i pomoc, jaką jego wydział może zapewnić firmom inwestującym w Warszawie.

Na zakończenie uczestniczące firmy zadały pytania dotyczące polityki wsparcia i polityki podatkowej związanej z inwestycjami przemysłowymi w Warszawie na co otrzymały wyczerpujące odpowiedzi.