Spotkanie online z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

26 kwietnia 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizowały spotkanie online podczas którego wyjaśnione zostały preferencyjne zasady inwestowania w Polsce. W konferencji wzięło udział ponad 50 przedstawicieli biznesu z Chin i Polski, obejmujących branże takie jak infrastruktura, nowa energia, logistyka, produkcja samochodów i e-commerce.

Guo Peidong, dyrektor Chińskiej Rady ds. Promocji Handlu Zagranicznego (CCPIT) w Polsce i Sekretarz Generalny Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej, przewodniczył spotkaniu. W swoim przemówieniu otwierającym powiedział, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu, jako najważniejsza agencja promocji inwestycji i handlu w Polsce, od wielu lat wykonała wiele pracy, pomagając chińskim firmom inwestować w Polsce za co wyraził podziękowanie. Aktywny udział Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w spotkaniu z chińskimi firmami świadczy o przychylnym nastawieniu Polski do chińskich inwestycji na polskim rynku.

Marcin Fabianowicz, zastępca dyrektora Centrum Inwestycji Strategicznych w PAIH, powiedział w swoim wystąpieniu, że był to dla niego wielki zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z chińskimi firmami. i zaprosił przedstawicieli obecnych na spotkaniu firm do dalszego bezpośredniego kontaktu. Zapewnił, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomoże w ramach swoich możliwości chińskim firmom w inwestowaniu i handlu w Polsce, zapewniając im takie same prawa i traktowanie w jak firmom lokalnym.

Następnie Barbara Bujny, Dyrektor Centrum Eksportu PAIH przedstawiła uczestniczącym firmom pracę Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz działania wspierające eksport dla polskich przedsiębiorstw, a zwłaszcza pracę Biur Zagranicznych Agencji, które pomagają w zmniejszeniu ryzyka, na jakie narażone są chińskie i polskie firmy, wchodzące na nowe rynki.

Kolejny prelegent, Daniel Kamiński, ekspert z Centrum Inwestycji Strategicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, omówił przegląd preferencyjnych polityk inwestycyjnych w Polsce, w tym dopłaty i naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje dla pracowników firm, zwolnienia z podatku od nieruchomości i inne preferencyjne środki.

W sesji Q&A, zaproszeni eksperci PAIH odpowiedzieli na liczne pytania zadane przez uczestników