Seminarium online „Analiza polskich inwestycji typu greenfield”

29 listopada 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza we współpracy z Kancelarią Noer oraz Drees&Sommer zorganizowała seminarium online „Analiza polskich inwestycji typu greenfield”, Swoje wystąpienia wygłosili eksperci z dwóch firm doradczych z zakresu inwestycji typu greenfield w Polsce. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli firm z Polski oraz Chin reprezentujących sektory takie jak infrastruktura, logistyka, finanse oraz produkcja.

Przemówienie otwierające wygłosił Guo Peidong, Sekretarz Generalny SinoCham. Powiedział, że epidemia w znacznym stopniu wpłynęła na inwestycje chińskich firm w Polsce, ale entuzjazm chińskich firm do inwestowania w Polsce nie osłabł. Dodał, że od ubiegłego roku chińskie firmy w dalszym ciągu przyjeżdżają do Polski w celach inwestycyjnych.

Pan Paweł Zelich, partner w Kancelarii Noer, omówił procedury prawne dotyczące inwestycji typu greenfield w Polsce i ubiegania się o dotacje państwowe. Ponadto przedstawił potencjalne zagrożenia i pułapki w procesie prowadzenia tego typu inwestycji.

Następnie Pani Miao Di, Senior Project Partner i Head of China Dek w Regionie Europejskim, wyjaśniła potencjalne wyzwania i rozwiązania w inwestycjach typu greenfield i budownictwie oraz podzieliła się własnym wieloletnim doświadczeniem w branży.

Na koniec w sesji pytań i odpowiedzi firmy zadały ekspertom szereg pytań na temat inwestycji typu greenfield, m. in. o najlepszy czas na ubieganie się o dotacje rządowe.