Seminarium internetowe "Interpretacja umowy inwestycyjnej Chiny-UE"

28 stycznia 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza wraz z Ebury wspólnie zorganizowały seminarium internetowe „Interpretacja Umowy Inwestycyjnej Chiny-UE”, w którym wzięło udział ponad 200 przedstawicieli biznesu z Europy i Chin.

W swoim przemówieniu Guo Peidong, sekretarz generalny SinoCham, powiedział, że epidemia wywarła ogromny wpływ na inwestycje międzynarodowe oraz współpracę gospodarczą i handlową, ale entuzjazm inwestycyjny chińskich i europejskich inwestorów pozostaje wysoki. Niedawne zakończenie negocjacji na linii Chiny-UE w sprawie Umowy Inwestycyjnej Chiny-UE to jest dobrą wiadomością dla firm, zwłaszcza unijnych. W jej ramach Chiny mają otworzyć więcej obszarów dostępu dla firm z UE, aby chronić prawa i interesy europejskich inwestorów.

Następnie dr Han Bing z Instytutu Gospodarki Światowej i Polityki Światowej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych opisała najważniejsze elementy umowy. W kolejnym punkcie dr Pan Yuanyuan z Instytutu Gospodarki Światowej i Polityki Światowej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych przedstawiła wpływ Umowy Inwestycyjnej Chiny-UE na inwestycje w Chinach. Ye Qingqing, dyrektor biznesowy Ebury ds. Chin, przeanalizowała umiędzynarodowienie RMB i jego wpływ na handel transgraniczny.

Na zakończenie spotkania uczestniczące firmy i eksperci przeprowadzili dyskusję na tematy takie jak inwestycje na rynku Chiny-Europa oraz rozliczenia transgraniczne RMB.