Seminarium internetowe "„Analiza nowego polskiego prawa zamówień publicznych”

3 marca 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza oraz Kancelaria DZP zorganizowały spotkanie online na temat „Analiza nowego polskiego prawa zamówień publicznych". Wzięło w nim udział ponad 40 przedstawicieli firm chińskich oraz polskich i zagranicy z branż infrastrukturalnej, energetycznej i finansowej.

Spotkaniu przewodniczył Pan Guo Peidong, Sekretarz Generalny SinoCham, który w swoim wystąpieniu przedstawił, że przy obecnym negatywnym wpływie epidemii na światową gospodarkę, chińskie firmy nadal są zainteresowane inwestycjami na polskim rynku, zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych. Stwierdził ponadto, że spotkanie to pomoże przygotować chińskie firmy do bardziej owocnego uczestnictwa w zamówieniach publicznych w Polsce.

Następnie Pani Katarzyna Kuźma, partner w Kancelarii DZP i szefowa zespołu zamówień publicznych, przedstawiła przegląd polskiego rynku zamówień publicznych, w szczególności analizując sytuację chińskich firm na polskim rynku zamówień publicznych. Michał Wojciechowski, starszy prawnik w kancelarii DZP i ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, opowiedział o specyfice najnowszego prawa zamówień publicznych w Polsce oraz o zmianach i wpływie, jaki przyniosła ona chińskim firmom.

Podczas prelekcji uczestniczące firmy i eksperci aktywnie brali udział w dyskusji podczas której, prelegenci szczegółowo wyjaśniali obawy chińskich firm związanych z uczestnictwem w zamówieniach publicznych w Polsce.