Seminarium Gospodarcze SinoCham z Kancelarią DZP

18.08.2023 Zorganizowaliśmy wraz z Kancelarią DZP (Domański Zakrzewski Palinka) kolejne spotkanie w ramach cyklu Seminariów Gospodarczych SinoCham. Zaproszeni eksperci przedstawili temat „Wpływ przepisów dotyczących subsydiów zagranicznych na fuzje oraz przejęcia i zamówienia publiczne w Europie dla chińskich przedsiębiorstw”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób z 15 firm członkowskich Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej.

Jako pierwszy Pan Paweł Pioruński przedstawił „Przegląd przepisów dotyczących subsydiów zagranicznych i ich możliwy wpływ na rynek UE”, opierając się na tle treści obowiązujących obecnie unijnych rozporządzeń dotyczących subsydiów zagranicznych oraz przybliżył znaczenie nowych przepisów, wyzwania, metody subsydiowania, związane z tym ograniczenia itp.

Następnie pani Katarzyna Kuźma przedstawiła wpływ tych regulacji na transakcje M&A, wspomniała o specyfice procesu przeglądu i związanych z nim możliwymi sankcjami oraz przeanalizowała z profesjonalnego punktu widzenia możliwości reagowania dla przedsiębiorców.

Kolejnym ekspertem, był Pan Wojciech Hartung, który przedstawił temat „Jak rozporządzenie 2022/2560/UE wpływa na sytuację wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne?”, wskazując na różne aspekty zamówień publicznych dla przedsiębiorstw objętych powyższą reformą.

W sesji pytań i odpowiedzi obecni przedstawiciele przedsiębiorstw aktywnie zadawali pytania, a eksperci z Kancelarii DZP szczegółowo odpowiadali na nie z profesjonalnego punktu widzenia.

Na zakończenie uczestnicy odbyli swobodną i przyjemną dyskusję przy posiłku.