Seminarium gospodarcze SinoCham „Nowa Energia i Kontrola Kosztów Energii Elektrycznej”

W celu wzmocnienia wewnętrznej wymiany pomiędzy przedsiębiorstwami oraz wzajemnego uczenia się na podstawie doświadczeń, zorganizowaliśmy 1 marca seminarium gospodarcze SinoCham na temat „Polskie projekty nowej energii i kontrola kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw”. Zaprosiliśmy do wystąpienia starszych praktyków branżowych, Pana Yang Yang i Pana Zhu Wenlin, którzy podzielili się istotnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie rozwoju nowego przemysłu energetycznego w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział blisko 50 przedstawicieli biznesu.

Tematem przewodnim tego był „Ekosystem Projektów Nowej Energii w Polsce”. Pan Yang Yang zaczął od przedstawienia własnych doświadczeń biznesowych, umożliwiając uczestnikom zrozumienie obecnego rynku nowej energii w Polsce. Na koniec przedstawił szczegółową wiedzę na temat rozwoju tego rynku i jego najważniejszych modeli. Następnie Pan Yang Yang przedstawił specyficzny proces rozwoju nowych projektów energetycznych na polskim rynku, wskazując z praktycznego punktu widzenia możliwości i wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami w zakresie udziału w nowych projektach energetycznych w Polsce. Przytoczył także konkretne przykłady projektów oraz charakterystykę i sytuację nowych projektów związanych z nową energią na polskim rynku.

Drugim tematem były „Perspektywy polskiego rynku energii odnawialnej”. Omówił go Pan Zhu Wenlin, który najpierw przedstawił odpowiednie polityki w UE oraz Polsce, a następnie dokonał szczegółowej analizy aktualnego stanu wykorzystania, produkcji i handlu energią w Polsce. Na koniec dokonał analizy aktualnego stanu rynku cen energii elektrycznej w Polsce oraz przedstawił opinie i sugestie dla przedsiębiorstw dotyczące realizacji celów OZE i obniżenia kosztów cen energii elektrycznej.

Przedstawiciele uczestniczących firm pozytywnie zareagowali na wydarzenie, aktywnie dzielili się własnymi problemami i opiniami w oparciu o rzeczywiste problemy, jakie napotkały ich firmy w procesie operacyjnym.

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Biura Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Chin w Polsce, którzy odbyli wymianę i dialog z przedsiębiorstwami.