Przyjęcie SinoCham z okazji Nowego Roku 2024 oraz briefing na temat trendów i polityki gospodarczej Polski w nadchodzącym roku

W dniu 29 stycznia Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza we współpracy z Bankiem Millennium oraz firmą EY zorganizowały przyjęcie z okazji Nowego Roku 2024 oraz seminarium na temat trendów i polityki gospodarczej Polski w nadchodzącym roku. Gościem honorowym wydarzenia był Ambasador ChRL w Polsce, Pan Sun Linjiang, który wygłosił swoje przemówienie noworoczne. Poza tym udział wzięli między innymi Pan Xu Xiaofeng, Radca-Minister do spraw Gospodarki i Handlu Ambasady Chin w Polsce, Liu Hongxing, Wiceprezes SinoCham, inni członkowie zarządu Izby, przedstawiciele firm członkowskich, polscy eksperci ekonomiczni z Millennium Bank oraz EY, a także inni przedstawiciele biznesu.

Ambasador Sun Linjiang w swoim przemówieniu przedstawił dynamikę ożywienia gospodarczego w Chinach i stały rozwój w 2023 r., podkreślając, że Chiny kompleksowo promują modernizację na wzór chiński stawiając na wysoką jakość produktów i usług. Dodał, że Chiny będą w dalszym ciągu dostarczać impulsu do ożywienia i wzrostu gospodarczego na świecie . Podkreślił także, że obecne stosunki chińsko-polskie stabilnie się rozwijają, a dwustronna współpraca gospodarczo-handlowa stale rośnie co na pewno przyczyni się do ulepszania jakości życia oraz dobrobytu obywateli obu krajów. Jednocześnie Ambasador Sun Linjiang potwierdził zauważalny wkład SinoCham w promowanie wymiany gospodarczej i handlowej pomiędzy Chinami a Polską oraz pomoc przedsiębiorcom z obu krajów.

Pan Liu Hongxing, Wiceprezes Izby oraz Dyrektor Generalny Warszawskiego Oddziału Industrial and Commercial Bank of China, podziękował Bankowi Millennium oraz EY za wsparcie tego wydarzenia. Potwierdził stabilność oraz  dalszy potencjał wzrostu chińskiej gospodarki  oraz chińsko-polskiej współpracy gospodarczej i handlowej. Dodał także, że SinoCham w nowym roku będzie w dalszym ciągu świadczyć jak najlepsze usługi dla przediębiorców i promować współpracę między Chinami i Polską.

Następnie Pan Xu Lingjiang, asystent prezesa China Fosun Group, w swoim przemówieniu przedstawił rozwój Grupy Fosun, powiedział, że firma wspiera prace Izby i na różne sposoby uczestniczy w organizowanych przez nią wydarzeniach. Jest chętna do dalszej współpracy z chińskimi i polskimi przedsiębiorstwami w celu wzmocnienia chińsko-polskiej wymiany gospodarczej i handlowej.

Jacek Kędzior, dyrektor generalny EY na Europę Wschodnią i Azję Centralną, powiedział w swoim wystąpieniu, że obecny rozwój gospodarczy na świecie jest pełen wyzwań, jednak istnieje ogromny potencjał współpracy pomiędzy Polską, Europą i Chinami. Przedsiębiorstwa muszą zwrócić uwagę na transformację energetyczną i zrozumieć nowe potencjalne kierunki rozwoju. Podkreślił, że firma EY jest skłonna świadczyć szeroki wachlarz usług chińskim przedsiębiorstwom i ma nadzieję, że chińsko-polska gospodarka i handel będą się szybko rozwijać.

Joao Bras Jorge, dyrektor generalny Banku Millennium, bardzo wysoko ocenił rolę tego wydarzenia jako platformy komunikacyjnej. Stwierdził, że polska gospodarka w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i dobrze radzi sobie na tle krajów UE. Jego zdaniem Polska to dobre miejsce dla chińskich firm chcących inwestować w Europie, a Bank Millennium chętnie je w tym procesie wesprze.

Podczas briefingu na temat sytuacji gospodarczej Polski, Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Millennium Bank Polska oraz eksperci EY, Sławomir Czajka i Marcela Mrowiec, omówili odpowiednio tematy: „Perspektywy sytuacji gospodarczej w roku 2024 w Polsce i na świecie” oraz „Wpływ zmian w polskiej polityki gospodarczej na działalność chińskich przedsiębiorstw”.

Wydarzenie to, opierające się na połączeniu seminarium biznesowego z przyjęciem koktajlowym w niezobowiązującej atmosferze stało się już jednym z kluczowych punktów w kalendarzu wydarzeń SinoCham. Tradycyjnie wydarzenie to zorganizowane zostało we współpracy z Bankiem Millennium oraz firmą EY i stale cieszy się szerokim zainteresowaniem wszystkich stron. Jest to kolejna działająca platforma promująca rozwój stosunków gospodarczych i handlowych na linii Chiny-Polska.