Polsko-Chiński dialog biznesowy z okazji 10-lecia Inicjatywy Pasa i Szlaku

W dniu 28 września 2023 roku SinoCham we współpracy z Ambasadą Chin w Polsce, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Związkiem Pracodawców RP wspólnie zorganizowały forum biznesowe pod hasłem „Dziesiąta rocznica powstania Inicjatywy Pasa i Szlaku - szanse i wyzwania dla chińsko-polskiej współpracy gospodarczej i handlowej”. Swoje wystąpienia otwierające wygłosili Ambasador Chin w Polsce, Pan Sun Linjiang, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Pan Marek Kłoczko, Wiceprezes Związku Pracodawców RP Pan Jacek Cieplak oraz Prezes Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej, Pan Hu Xinyuan. 

Po przemowach otwierających odbyła się dyskusja ekspercka, w której udział wzięli Pan Xu Xiaofeng, Radca Minister Ambasady Chin w Polsce, Pan Kamil Sobolewski, Główny Ekonomista Związku Pracodawcy RP , Pan Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista w Banku Millennium , Pan Tomasz Szypuła, Prezes PTAK Warsaw Expo, Pan Zdzisław Bik, Prezes Zarządu Grupy Fasing SA, Pan Liu Hongxing, Dyrektor Generalny ICBC Polska oraz Pan Adam Brożek, Dyrektor ds. wsparcia firm chińskich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w EY. Odbyli oni bardzo ciekawą i pogłębioną dyskusje na temat seminarium. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 przedstawicieli polskiego środowiska biznesowego i departamentów rządowych. Forum przewodniczył Pan Guo Peidong, dyrektor Chińskiej Rady ds. Promocji Handlu Zagranicznego (CCPIT) w Polsce oraz dyrektor generalny SinoCham.

Ambasador Sun Linjiang w swoim przemówieniu podkreślił, że Inicjatywa „Pasa i Szlaku” jest skuteczną koncepcją budowania wspólnoty przynoszącej wspólną korzyść dla całej ludzkości. Chiny i Polska osiągnęły owocne rezultaty i mają szerokie perspektywy we wspólnym budowaniu Inicjatywy. Ambasador zasugerował, że obie strony powinny podsumować przebytą drogę, wykorzystać szanse i działać wspólnie, aby stawić czoła wyzwaniom i dzielić się ogromnymi korzyściami, jakie przynosi współpraca w ramach „Pasa i Szlaku”.

Pan Marek Kłoczko oraz Pan Jacek Cieplak, w swoich wystąpieniach z uznaniem wypowiadali się o Inicjatywie “Pasa i Szlaku” oraz wynikach osiągniętych w ostatniej dekadzie, wyrażając swoje poparcie dla jej realizacji. Przedstawili także swoje wielkie oczekiwania co do perspektyw „Pasa i Szlaku” oraz polsko-chińskiej współpracy gospodarczej i handlowej.

Pan Hu Xinyuan, powiedział w swoim przemówieniu, że SinoCham jak zawsze, przy wsparciu obu rządów, połączy siły z polskim środowiskiem biznesowym, aby wspólnie przyczynić się do rozwóju chińsko-polskiej współpracy gospodarczej i handlowej na najwyższym szczeblu.

Podczas dyskusji paneliści wyrazili swoje poglądy na temat Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz perspektyw chińsko-polskiej współpracy gospodarczej i handlowej, ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie wymiany informacji i kadr pomiędzy Chinami i Polską, wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw we wzajemnym wejściu na swoje rynki oraz pomoc przedsiębiorstwom w pozbyciu się skutków konfliktów politycznych i geopolitycznych. Odbyła się pogłębiona dyskusja na temat m.in. odzyskania zaufania, a także wyzwań stojących obecnie przed chińskimi inwestorami w Europie oraz tego, w jaki sposób mogą sobie z nimi poradzić.