Dialog SinoCham z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

30 marca 2023 roku Polsko Chińska Główna Izba Gospodarcza wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) zorganizowały spotkanie w którym udział wzięli eksperci z PAIH. W dialogu wzięło udział ponad 60 osób z 25 firm członkowskich naszej Izby.

Spotkanie moderował Pan Guo Peidong, Dyrektor Generalny SinoCham i Dyrektor Przedstawicielstwa CCPIT w Polsce. Hu Xinyuan, Prezes Polsko-Chińskiej Generalnej Izby Gospodarczej, wygłosił przemówienie otwierające, mówiąc, że wspieranie komunikacji pomiędzy polityką a biznesem zawsze było jednym z kluczowych zadań Izby. Podkreślił, że dzięki tego typu wydarzeniom, firmy członkowskie mogą przedstawić swoje wymagania biznesowe i wskazywać bieżące trudności w swojej działalności w Polsce, a strona rządowa może poznać sugestie i oczekiwania przedsiębiorstw i tym samym udoskonalić odpowiednie polityki i praktyki oraz współpracować na rzecz stworzenia lepszego środowiska biznesowego w Polsce.

W swoim wystąpieniu Pani Monika Grzelak, Zastępczyni Dyrektora Centrum Inwestycji PAIH, przedstawiła aktualną sytuację inwestycyjną, ważne projekty planowane w Polsce, a także ogólny profil inwestycyjny Polski.

Następnie Pani Aleksandra Szpinda, Konsultantka w Centrum Inwestycji PAIH, przedstawiła uczestnikom atuty inwestycyjne Polski oraz aktualną sytuację inwestycyjną chińskich przedsiębiorstw w Polsce. Podkreśliła, że Polska ma dojrzałe otoczenie gospodarcze, największy potencjał siły roboczej i lokalny rynek wewnętrzny w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wysokiej jakości zasoby edukacyjne. Stwierdziła także, że coraz więcej firm finansowanych z Chin planuje inwestować w Polsce oraz pozytywnie patrzy na przyszłą współpracę i rozwój.

Pan Rafał Malarowski, Starszy Konsultant w Centrum Inwestycji PAIH, przedstawił aktualny plan wsparcia polskiego rządu dla przedsiębiorstw oraz rozpoczęty we wrześniu, otwarty dla wszystkich narodowości projekt PBH (Poland.Business Harbour), który zapewnia wsparcie w postaci wiz i ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy. Jednocześnie Pan Malarowski przedstawił warunki, tryb aplikowania oraz specyfikę procesu oceny przedsiębiorstw, które planują uzyskać wsparcie finansowe ze strony polskiego rządu oraz Agencji. Jednocześnie szczegółowo przedstawił sposoby wsparcia oraz preferencyjne warunki różniące się między regionami.

Na koniec odbyła się sesja Q&A, podczas której uczestnicy aktywnie zadawali swoje pytania. Po spotkaniu przedstawiciele przedsiębiorstw kontynuowali dyskusję przy posiłku.

Dialog spotkał się z pozytywnym odzewem firm członkowskich i nie tylko zapewnił firmom kanał dialogu z PAIH, ale także stał się ważną platformą komunikacji pomiędzy firmami.

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Biura Ekonomiczno-Handlowego Ambasady ChRL w Polsce, którzy prowadzili liczne rozmowy przedsiębiorstwami.