20.05.2019 Forum Współpracy Gospodarczej i Handlowej Chiny (Henan)-Polska

20 maja 2019 Izba zorganizowała Forum Współpracy Gospodarczej i Handlowej Chiny (Henan)-Polska. Na Forum wystąpili przedstawiciele władz prowincji
Henan, Ambasador ChRL w RP, JE Liu Guangyuan, prezes zarządu SinoCham, przedstawiciele polskich władz a także osoby ze środowisk biznesowych z Polski i prowincji Henan.