Lista członków - Corporate

Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce

O stronie

O Firmie: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) jest największym notowanym na giełdzie bankiem na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, wielkości depozytów, zysku, wartości marki, doskonale rozwiniętej bazy klientów i zróżnicowanej struktury biznesowej. Cechą charakterystyczną banku jest siła innowacyjności i konkurencyjności rynkowej. Bank oferuje kompleksowe produkty i usługi finansowe dla 7.033 milionów klientów korporacyjnych i 607 milionów klientów indywidualnych dzięki swojej sieci dystrybucji składającej się z 16820 placówek krajowych, 426 placówek zagranicznych i ponad 1502 banków partnerskich na całym świecie, jak również za pośrednictwem sieci e-bankowości obejmującej szereg internetowych i telefonicznych usług bankowych oraz samoobsługowych centrów bankowych stanowiących międzynarodową ponadrynkową strukturę skoncentrowaną na bankowości komercyjnej i utrzymaniu wiodącej pozycji wśród banków komercyjnych.

Members