Lista członków - Corporate

Power Construction Corporation of China, LTD (Sp.zo.o.) Oddział w Polsce

O stronie

O Firmie: Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) jest spółką skarbu państwa, założoną we wrześniu 2011 roku za zgodą Rady Państwa ChRL. Spółka składa się z szeregu przedsiębiorstw specjalizujących się w sektorze elektroenergetycznym w branżach projektowej, inżynieryjnej, a także w produkcji urządzeń, związanych wcześniej z firmami SINOHYDRO Group Limited, HYDROCHINA Corporation, State Grid Corporation of China oraz China Southern Power Grid Company Limited, które działają w 14 regionach Chin. Jako zintegrowana grupa budowlana, POWERCHINA świadczy usługi w zakresie ochrony zasobów wodnych i inżynierii wodnej, inwestycji i finansowania w zakresie budowy infrastruktury, planowania i projektowania, budownictwa, produkcji urządzeń oraz zarządzania. Główna działalność firmy skupia się w sektorach elektroenergetycznym, budownictwie (w tym badania, planowanie, projektowanie i wykonawstwo), ekologicznym zarządzaniu środowiskiem wodnym, eksploatacji i zarządzaniu zasobami, budownictwa mieszkaniowego i kubaturowego, produkcji i wynajmie urządzeń. Co więcej, POWERCHINA została upoważniona przez odpowiednie ministerstwa, aby działać jako jednostka planistyczna i analityczna w zakresie rozwoju czystej energii i odnawialnych źródeł energii. Ze względu na swoje doświadczenie i kompetencje POWERCHINA zajmuje czołową pozycję na świecie w dziedzinie elektroenergetyki (planowanie, projektowanie i budowa).

Members