20.10 Spotkanie SinoCham z przedstawicielami m.st. Warszawy​