Wystąpienie JE Ambasadora ChRL p. LIU Guangyuan podczas ceremonii założenia Polsko – Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej SINOCHAM w Polsce

Szanowny Panie Przewodniczący Arendarski, Szanowny Panie Przewodniczący LIU Hongxing

Szanowni Państwo, Panie i Panowie,

Witam serdecznie!

               Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w ceremonii założenia Polsko – Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej SINOCHAM! Na początku chciałbym w imieniu Ambasady ChRL w Warszawie złożyć serdeczne gratulacje!

               Założenie Izby jest bardzo dobrym świadectwem tego, że relacje biznesowe pomiędzy Chinami a Polską nieustannie się rozwijają, jest to również krok niezbędny do tego, aby chińskie firmy mogły działać w Polsce. Odkąd prezydenci Andrzej Duda i XI Jinping złożyli wzajemne wizyty odpowiednio w 2015 i 2016 roku, podnosząc wzajemne relacje do rangi strategicznego partnerstwa, polsko- chińska współpraca handlowa nieustannie się pogłębia. Handel obustronny stabilnie wzrasta, a według statystyk strony chińskiej od 2015 do 2018 roku byliśmy świadkami wzrostu z 17,1 do 24,6 mld USD, co stanowi niemal 44%. Rozwija się również współpraca w zakresie inwestycji, a w szczególności zwiększa się obecność chińskich firm w Polsce. Według niepełnych statystyk, wartość chińskich inwestycji w Polsce osiągnęła wartość 2,27 mld USD. Mamy w tym zakresie progres w tradycyjnych branżach, takich jak produkcja maszyn, przetwórstwo żywności oraz transport, rozwijają się również inwestycje typu green-field w zakresie innowacyjności, R&D, akumulatorów jonowo- litowych, nowych źródeł energii itp. Widoczne są również osiągnięcia w zakresie połączeń i transportu - China Shipping Container Lines w ciągu 3 lat zwiększył liczbę kontenerów obsługiwanych w połączeniach z Gdańskiem jedenastokrotnie. Wraz z rozwojem połączenia kolejowego Chiny – Europa, rola Polski jako hubu jest z dnia na dzień coraz stabilniejsza, a bezpośrednie połączenia lotnicze Warszawa – Pekin ułatwiają kontakty obu narodów.

               Cieszy mnie, że chińscy przedsiębiorcy działają w Polsce legalnie i z poszanowaniem przepisów, a dbając o prawa pracowników, kierują się zasadą korzystania z lokalnych zasobów ludzkich i oferują Polsce przepływ technologii oraz wysokojakościowe miejsca pracy. Wspierając dopasowanie struktury zasobów, wpisują się w polską strategię odpowiedzialnego rozwoju, a uczestnicząc w poprawie jakości przemysłu produkcyjnego pomagają zwiększać polski eksport. Kierując się odpowiedzialnością społeczną i interesem publicznym, rozwijając swoje przedsiębiorstwa wnieśli jednocześnie duży wkład w budowę polskiej gospodarki.

               W dzisiejszym świecie poszczególne państwa są od siebie współzależne, dzieląc wspólny los. Kluczem rozwoju jest współpraca i kierowanie się zasadą obopólnych korzyści. Chiny są adwokatem wspólnego działania poszczególnych narodów i dążenia do tworzenia wspólnoty połączonej jednym losem. Pomiędzy Chinami a Polską nie ma żadnych zaszłości historycznych, nie ma też konfliktów interesów. Będziemy w dalszym ciągu wspierać inwestycje chińskich przedsiębiorców w Polsce, mając nadzieję, że Polska wciąż będzie tworzyć dla chińskich inwestycji sprawiedliwe środowisko biznesowe pozbawione praktyk dyskryminacyjnych. W ten sposób możliwe będzie wyzwolenie olbrzymiego potencjału inwestycji polsko – chińskich tak, by idąc razem, wspólnie rozkwitać.

               W dniu dzisiejszym Izba SINOCHAM oficjalnie staje się wspólnym szyldem dla chińskich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw z kapitałem chińskim działających w Polsce. Mam nadzieję, że Izba pod kierownictwem zarządu pewnym krokiem podążać będzie naprzód i wspierać rozwój chińskich przedsiębiorstw, zaciskając więzy i wspierając współpracę oraz wzmacniając kontakt z różnymi warstwami polskiego społeczeństwa tworzyć platformę porozumienia między Polską a Chinami. Przez pokazywanie atutów chińskich przedsiębiorstw, sprawi, że jeszcze więcej Polaków odczuje realne korzyści współpracy z Chinami. Życzę, by Izba uczyniła z chińskich przedsiębiorstw działających w Polsce budowniczych Pasa i Drogi, którzy będą kierować się zasadą obopólnych korzyści i pogłębiania tradycyjnej przyjaźni polsko – chińskiej. Ambasada ChRL w Polsce będzie kontynuować wspieranie i pracę na rzecz chińskich przedsiębiorstw działających w Polsce, wspólnie rozwijając relacje polsko – chińskie.

Dziękuję!