Spotkanie firm członkowskich SinoCham z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii

     6 kwietnia 2021 roku Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zorganizowały spotkanie online przedsiębiorstw z wiceministrem Robertem Tomankiem. W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli ponad 50 chińskich firm z Polski i Chin, obejmujących takie branże jak infrastruktura, energetyka, logistyka, opieka zdrowotna i finanse.

     Guo Peidong, dyrektor Chińskiej Rady ds. Promocji Handlu Zagranicznego (CCPIT) w Polsce i Sekretarz Generalny Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej, przewodniczył dialogowi podczas którego zadał pytania w imieniu członków Izby do ministra Tomanka. W swoim przemówieniu otwierającym powiedział, że udział Wiceministra Rozwoju w dialogu z chińskimi firmami odzwierciedla życzliwą postawę polskiego rządu wobec chińskich inwestycji i ma nadzieję, że dialog ten jeszcze bardziej wzmocni zrozumienie i komunikację między Polską a Chinami.

     Liu Hongxing, prezes SinoCham, powiedział w swoim wystąpieniu, że epidemia wciąż trwa i większość firm w dalszym ciągu boryka się z różnymi problemami i wyzwaniami w swojej działalności. Podkreślił, że celem spotkania jest przedstawienie obaw przedsiębiorców, komunikacja z przedstawicielami rządu oraz wspólne pokonywanie bieżących trudności. Prezes Liu Hongxing przekazał podziękowania dla polskiego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii za pracę w promowaniu inwestycji chińskich firm w Polsce i stwarzanych możliwości wymiany.

     Wiceminister Robert Tomanek przedstawił politykę i wytyczne Polski w zakresie rewitalizacji gospodarki i przyciągania inwestycji zagranicznych. Powiedział, że wśród krajów UE polska gospodarka jest dotknięta w mniejszym stopniu przez epidemię, a wskaźniki ekonomiczne i stopa bezrobocia w Polsce kształtują się na stosunkowo dobrym poziomie, co możliwe było dzięki realnej pomocy polskiego rządu dla przedsiębiorstw oraz odporności przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych. Aby jak najszybciej przywrócić normalną gospodarkę, polski rząd zaproponował narodowy plan odbudowy, inwestując 50 mld euro w stymulowanie rozwoju gospodarczego do 2026 roku, koncentrując się na rozwoju zielonej gospodarki oraz e-gospodarki.

     Wiceminister Robert Tomanek zachęcił chińskie firmy, zwłaszcza te z sektora zaawansowanych technologii, do inwestowania w Polsce i wspólnego udziału w kształtowaniu gospodarki Polski w epoce postepidemicznej.