CCPIT uruchamia platformę „Invest China”

Czym jest “Invest China”

 

Chińska Rada ds. Promocji Handlu Międzynarodowego (CCPIT) planuje uruchomienie platformy „Invest China” (zwanej dalej „platformą”) w celu promowania środowiska inwestycyjnego, kluczowych projektów przyciągania inwestycji w różnych regionach Chin, dalszego wzmocnienia promocji i ochrony inwestycji zagranicznych oraz organizowania negocjacji i podpisywania umów przez Internet.

„Invest China” to innowacyjna platforma, która pomoże lokalnym samorządom w przyciąganiu inwestycji i oferowaniu usług dla zagranicznych firm planujących inwestycje w Chinach. Celem „Invest China” jest zbudowanie ogólnokrajowej platformy usług publicznych promującej inwestycje zagraniczne. Ponadto będzie wspierać współpracę zagranicznych podmiotów z lokalnymi organizacjami promującymi inwestycje, strefami wolnego handlu i specjalnymi strefami ekonomicznymi. Innym istotnym zadaniem będzie zintensyfikowanie promocji środowiska inwestycyjnego i projektów promujących inwestycje poprzez kanały online. Promowanie inwestycji i komercyjnych usług prawnych zostanie połączone, aby zapewnić konsultacje, negocjacje, dobór partnerów i podpisywanie umów w kanałach internetowych, przez co proces promocji inwestycji będzie bardziej profesjonalny i międzynarodowy.

Platforma będzie dostępna w wersji dwujęzycznej. Dostępny będzie język chiński oraz angielski. Treści w wersji angielskiej podzielone będą na 6 sektorów (patrz załączony obraz), a mianowicie: „Dlaczego Chiny”, „Wiadomości”, „Regiony”, „Możliwości”, „Usługi ” oraz „ O nas ”. Informacje o zagranicznych inwestorach zostaną zamieszczone w sekcji „Projekty współpracy zagranicznej” w sektorze „Możliwości”.

Planowana strutura platformy "Invest China"
Planowana struktura platformy "Invest China"

Platforma ta ma pomóc zagranicznym inwestorom zrozumieć otoczenie makroekonomiczne Chin, podstawowe informacje na temat parków przemysłowych oraz wybranych prowincji i miast w Chinach. Dostępne będą także najnowsze projekty wsparcia inwestycji samorządów lokalnych, a także ewentualne usługi pomocnicze świadczone przez CCPIT. CCPIT oferować będzie pomoc zagranicznym inwestorom w celu lepszego zrozumienia Chin, wykorzystania szans biznesowych i prowadzenia sprawnych inwestycji w Chinach.

Platforma ma zostać uruchomiona na okres próbny w czerwcu 2020 r. Jednocześnie, w celu usprawniania funkcji serwisu, będziemy stopniowo zwiększać zasoby i uruchamiać dostosowane sekcje usług zgodnie z indywidualnymi potrzebami lokalnych samorządów, zagranicznych izb handlowych i przemysłu oraz przedsiębiorstw zagranicznych.

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycjami w Chinach,  wypełnij formularz rejestracyjny, a CCPIT pomoże ci przejść przez proces inwestycyjny.

Formularz Rejestracyjny