Wizyta firm członkowskich SinoCham w województwie małopolskim

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2023 roku Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) zorganizowała wyjazd przedstawicieli firm członkowskich do województwa małopolskiego. Delegacja w tym czasie spotkała się między innymi z Wicemarszałkiem województwa małopolskiego, Prezydentem miasta Miechów oraz przedstawicielami lokalnego biznesu i nauki. Wyjazdowi przewodniczył Prezes Izby, Pan Hu Xinyuan, a wzięło w nim udział ponad 30 przedstawicieli firm członkowskich. Gośćmi honorowymi podczas wyjazdu byli, Pan Xu Xiaofeng, Minister Radca ds. Gospodarczych i Handlowych w Biurze Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Chin w Polsce oraz Pan Jerzy Drożdż, Dyrektor ds. Stosunków Międzynarodowych Krajowej Izby Gospodarczej.

Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych

W dniu 1 września delegacja spotkała się z Panem Józefem Gawronem, Wicemarszałkiem województwa małopolskiego w Krakowskim Parku Technologicznym. Pan Marszałek z radością przywitał firmy członkowskie, a następnie przedstawił najważniejsze walory regionu oraz plany na przyszłość województwa małopolskiego. Stwierdził, że chińskie przedsiębiorstwa są bardzo mile widziane w regionie oraz przedstawił propozycje prac dla dalszej współpracy w przyszłości.

Pan Xu Xiaofeng, wyraził wdzięczność za ciepłe przyjęcie. Podkreślił, że Kraków i Suzhou w Chinach są miastami partnerskimi i ma nadzieję, że przedsiębiorstwa, które zainwestowały w regionie, będą aktywnie wypełniać swoje obowiązki społeczne i przyczyniać się do dalszego rozwoju regionu w przyszłości. Wyraził swoją nadzieję, iż wniosą one swój wkład w lokalny rozwój gospodarczy i zachęcą kolejne chińskie przedsiębiorstwa do zacieśnienia współpracy z województwem małopolskim, tak aby promować dalszy rozwój polsko-chińskiej współpracy gospodarczej.

Następnie w swoim przemówieniu Pan Hu Xinyuan, podziękował gospodarzom za zorganizowanie spotkania oraz przedstawił Polsko-Chińską Główną Izbę, wyrażając nadzieję, że władze lokalne będą w stanie w dalszym ciągu udzielać wsparcia chińskim przedsiębiorstwom działającym w Polsce i chińskie aby móc doprowadzić do sytuacji gdzie obie strony zyskują.

W dniu 30 sierpnia delegacja SinoCham odwiedziła miasto Miechów położone w północnej części województwa małopolskiego. Przemówienia powitalne wygłosili Burmistrz Dariusz Marczewski i Zastępca Burmistrza Paweł Osikowski. Poza samym miastem delegacja odwiedziła także Książ Wielki wraz ze zlokalizowaną tam nową Specjalną Strefa Ekonomiczna i nową drogę ekspresową przy strefie. W Miechowie, burmistrz oprowadził przedstawicieli Izby po nowym parku miejskim oraz po unikatowej w skali Polskiej i Europejskiej Bazylice Grobu Pańskiego. Podczas oficjalnej części spotkania pan Dariusz Marczewski przedstawił delegacji ogólną sytuację lokalnego rozwoju gospodarczego i perspektywy na przyszłość oraz zorganizował serdeczną i przyjacielską wymianę zdań pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami z Miechowa i okolic a przedsiębiorstwami uczestniczącymi w wyjeździe.

Spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu i nauki

W dniu 31 sierpnia delegacja spotkała się z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i odbyła wymianę B2B z jej firmami członkowskimi. Pan Leszek Rożdżenski, wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, serdecznie powitał delegację i przedstawił swoją organizację wraz z jej długą historią, oraz lokalną sytuację gospodarczą. Wyraził także nadzieję na wzmocnienie wymiany i współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami oraz zapewnił chęć pomocy i wsparcia w ramach ich możliwości. Specjaliści z Krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej szczegółowo przedstawili także rozwój gospodarczy województwa małopolskiego, priorytetowe obszary i branże rozwojowe, politykę zachęcania do inwestycji zagranicznych oraz odpowiedzieli na pytania delegacji. Następnie  tego dnia delegacja odwiedziła uczelnię AGH w Krakowie gdzie lepiej poznała lokalne mechanizmy szkolenia talentów i wdrażania innowacji w biznesie.

Wyjazd ten po raz kolejny spotkał się z szerokim wsparciem i aktywnym udziałem firm członkowskich. Dzięki temu wydarzeniu przedsiębiorstwa uczestniczące pogłębiły wiedzę na temat otoczenia biznesowego i polityk lokalnych województwa małopolskiego, lepiej poznały strukturę przemysłową, a jednocześnie nawiązały kanały komunikacji z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwami, co sprzyja dalszemu rozwojowi współpracy. Jednocześnie zauważalny był entuzjazm ze strony polskiego samorządu i środowisk biznesowych na przyciągnięcie chińskich inwestorów i pogłębienie chińsko-polskiej współpracy handlowej.