Wydarzenie promocyjne Targów CISCE oraz dzień współpracy z CCPIT w Polsce

6.7.2023 CCPIT we współpracy z organizacjami partnerskimi w Polsce, w tym SinoCham, zorganizowało wydarzenie promocyjne targów China Supply Chain Expo (CISCE), które odbędą się 28.11-2.12.2023 w Pekinie.

W wydarzeniu promocyjnym swoje przemówienia wygłosili Pan Yu Jianlong (Wiceprzewodniczący CCPIT), Pan Xu Xiaofeng (Radca-minister Biura Handlowego Ambasady ChRL w Polsce), Pani Karolina Opielewicz (Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej), Pan Janusz Piechociński (Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja) oraz Pan Jacek Cieplak (Wiceprezes Zarządu Pracodawców RP).

W wydarzeniu wzięło udział około 60 przedstawicieli polskiego biznesu oraz organizacji wspierających biznes. Poza osobami przemawiającymi byli przedstawiciele instytucji takich jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Warszawska Izba Gospodarcza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Więcej o targach i organizatorze:

CCPIT jako największa agencja promocji handlu zagranicznego i inwestycji w Chinach, utrzymuje bliskie relacje z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, globalnymi agencjami promocji handlu i inwestycji, stowarzyszeniami biznesowymi i społecznością biznesową oraz organizuje różne formy wymiany i współpracy gospodarczej.  Jest zaangażowana we wzmacnianie dwustronnych i wielostronnych stosunków gospodarczych i handlowych oraz promowanie światowego dobrobytu gospodarczego.

Świat przechodzi wielkie zmiany, których nie widziano od stulecia. Globalizacja gospodarcza stoi w obliczu znaczących wyzwań. Światowa gospodarka jeszcze w pełni nie odbudowała się po Covid-19. Ponieważ globalne łańcuchy przemysłowe i łańcuchy dostaw są odbudowywane w szybkim tempie, kraje muszą przykładać większą wagę do zapewnienia ich stabilności.

Łańcuchy te łączą gospodarki i globalne przepływy kapitału, przemysłu i technologii. Budowanie stabilnego, bezpiecznego i sprawnego globalnego systemu przemysłowego i łańcucha dostaw stanowi wspólny cel i odpowiedzialność społeczności międzynarodowej.

Jako świadectwo szczerości i gotowości Chin do większego otwarcia oraz ich odpowiedzialności jako dużego kraju, CISCE zapewni uczestnikom nowe możliwości rozszerzenia współpracy gospodarczej i handlowej z Chinami oraz nową platformę wymiany handlowej i dzielenia się możliwościami biznesowymi. Będzie również promować liberalizację i ułatwianie handlu i inwestycji, rozwijać uporządkowaną i wydajną współpracę przemysłową między krajami oraz przyspieszy ożywienie i wzrost gospodarczy na świecie.

Temat pierwszego CISCE brzmi “Connectng the World for a Shared Future”. W odróżnieniu od tradycyjnych targów, jest to otwarta międzynarodowa platforma, która integruje sektory upstream, midstream i downstream, łączy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz promuje współpracę między przemysłem, środowiskiem akademickim, badaniami i ułatwia interakcje między przedsiębiorstwami chińskimi i zagranicznymi.

Pierwsza edycja Targów CISCE ma na celu zapewnienie nowej, wysokiej klasy platformy dla przedsiębiorstw, aby rozszerzyć współpracę handlową i inwestycyjną, łączyć innowacje i uczyć się od siebie nawzajem. Czołowi gracze zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć w zakresie badań naukowych, technologii, sprzętu, zastosowań itp., a także trendów rozwojowych.

W trakcie Targów odbędzie się także 5 forów tematycznych  dziedzin:

Inteligentne pojazdy, Zielone rolnictwo, Czysta energia, Zdrowe życie oraz Technologie cyfrowe