Spotkanie online na temat zarządzania międzynarodowymi zespołami w firmach z Chin

5 listopada 2021 r. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie na temat „Zarządzania międzynarodowymi zespołami w przedsiębiorstwach finansowanych z Chin”. Pani Tian Binbin podzieliła się doświadczeniami w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami roboczymi z branż takich jak finanse, produkcja, infrastruktura, logistyka itp. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich Izby.

Sekretarz Generalny Izby, Pan Guo Peidong, przewodniczył spotkaniu. Powiedział, że wymiana informacji oraz doświadczeń pomiędzy firmami członkowskimi jest ważną funkcją Izby. Podkreślił, że po przybyciu do Polski chińskie firmy stoją przed problemem zarządzania lokalnymi zespołami, gdyż bywa to dla nich jako pracodawców zagranicznych problematyczne aby działać zgodnie z lokalnymi zwyczajami, prawem i regulacjami. Pan Guo wyraził nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić ze sobą pragmatyczną dyskusję, rozwiązując praktyczne problemy i wspólnie podnosić poziom zarządzania międzynarodowego.

Następnie pani Tian Binbin udzieliła szczegółowych lecz prostych wyjaśnień w zakresie skutecznej komunikacji międzykulturowej, korporacyjnej kultury organizacyjnej, rekrutacji talentów, a także kwestii urlopów i nadgodzin pracowników itp. , przekazując własne doświadczenia w powyższych tematach.

Na koniec uczestnicy prowadzili dyskusję z Panią Tian Binbin o problemach, jakie napotykają w zarządzaniu polskimi zespołami w pracy, takich jak rekrutacja, podwyżki płac, zwolnienia i urlopy.