Membership Directory - Corporate

Bank Millennium S.A.

About

O Firmie: Bank Millennium jest ogólnopolskim bankiem uniwersalnym, oferującym usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną. Znajomość polskiego rynku finansów zbudowaliśmy na wieloletnim doświadczeniu w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, uzupełniamy ją wiedzą i międzynarodową praktyką w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii, który jest strategicznym udziałowcem Banku. Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium, w której skład wchodzą m.in.: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Dzięki swoimi spółkom zależnym i firmom współpracującym, Bank od lat prowadzi działalność na wszystkich rynkach finansowych, zapewniając swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji. Twórcom i akcjonariuszom Banku od początku przyświecała idea stworzenia nowoczesnej instytucji łączącej najlepsze tradycje bankowości z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, z powodzeniem konkurującej we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Members