Program Stypendialny MOFCOM

RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego przez Polsko-Chińską Główną Izbę Gospodarczą, zarejestrowaną pod adresem ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa oraz przez podmioty trzecie.