Seminarium gospodarcze SinoCham: „Wpływ i wyzwania Nowego Zielonego Ładu UE dla chińskich przedsiębiorstw”

 

Aby pomóc firmom członkowskim lepiej zrozumieć zmiany w polityce gospodarczej i handlowej w Polsce i Europie, Izba nawiązała współpracę z firmą SRS Group przy zorganizowaniu w dniu 25 września kolejnego spotkania w cyklu Seminariów Gospodarczych SinoCham. W wydarzeniu tym uczestniczyli eksperci w dziedzinie Nowego Zielonego Ładu UE, którzy wyjaśnili możliwości i wyzwania, jakie niesie on ze sobą dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw działających w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział ponad 20 przedstawicieli firm członkowskich SinoCham oraz przedstawiciele Biura Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Chin w Polsce.

Jako pierwsza, Pani Agnieszka Skorupińska, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Wiceprzewodnicząca Komisji ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Partner Kancelarii Prawnej Rymarz Zdort Maruta, przedstawiła obecny stan Zielonego Nowego Ładu w UE i Polsce z uwzględnieniem tła historycznego, celów oraz pakietu rozporządzeń i dyrektyw UE wprowadzonych w celu ich osiągnięcia.

Następnie Pan Łukasz Łyżwa, Prezes Zarządu Grupy SRS, przedstawił możliwości i wyzwania stojące przed firmami w ramach Zielonego Nowego Ładu UE, oraz wskazał na problemy, jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa w ramach odpowiednich jego wymogów.

Na koniec Pani Yao Linyi, starszy konsultant biznesowy SRS Group, wyjaśniła temat „Rozwiązania dla chińskich firm prowadzących działalność w UE”. Ponadto przedstawiła  analizę wymagań i funkcji Nowego Zielonego Ładu UE z perspektywy procesu rozwoju biznesowego firm.

Po wystąpieniach odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której specjaliści bardzo szczegółowo odpowiadali na liczne pytania zadane przez uczestników wydarzenia.